Mafunzo ya eHMS

Posted on: December 8th, 2021

Hospitali ya Mkoa wa Dodoma kupitia Kitengo cha TEHAMA inaendelea kutoa mafunzo watumishi wake jinsi ya kutumia mfumo wa eHMS kukusanya, kutunza na kutumia taarifa za wagonjwa